XR-teknologia ja Metaverse 8.11. klo 9-12 | ZOOM

Miten onnistuimme? Anna vapaasti risuja tai ruusuja:

Ohjelma

09.00 Risto Linturi: Metaverse ja XR
10.30 Tauko
10.45 Marko Jäntti, FT (CEMIS): Kohti virtuaalista perehdytysympäristöä XR-teknologian avulla: Case Motoajo
11.05 Anssi Mähönen, projektipäällikkö (Savonia): XR ja Metaverse Caset
11.25 Vesa Nopanen (Sulava): Metaverse Caset
11.40 Kim Nyberg (Trimble): Metaverse Caset
11.55 Keijo Haataja, FT (UEF): Seminaarin päätös

Seminaarissa käydään läpi XR-tekniikkaa ja keskitytään XR:n käyttötapauksiin erilaisissa asiakasympäristöissä, ja samalla esitellään esimerkkien kautta, miten XR:n avulla voidaan tehostaa prosesseja. Kaikille osallistuneille tarjotaan myös valikoituja ilmaissovelluksia omatoimiseen XR-ominaisuuksien testaamiseen.

Keskeisenä aiheena on myös käsite Metaverse. Sitä käytetään tyypillisesti kuvaamaan Internetin tulevaa iteraatiota, joka koostuu pysyvistä, jaetuista 3D-virtuaalitiloista, jotka on linkitetty yhteiseen interaktiiviseen virtuaaliuniversumiin. Teemme myös syväluotauksen Metaverseen ja sen eri käyttökohteisiin.

Seminaarin jälkeen osallistujilla on hyvät perustiedot Metaversestä ja siitä, miten Metaverseä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteistyössä webinaaria järjestämässä on Itä-Suomen yliopiston DAIM-hanke ja Savonian 5G:llä vauhtia digitalisaatioon & VirTech-hankkeet.


Risto Linturi

Risto Linturi on sarjayrittäjä ja tulevaisuudentutkija. Hänen käynnistämänsä Virtuaali-Helsinki -hanke toimi globaalisti esikuvana myöhemmille digitaalikaupunkihankkeille. Hän on Metaverse Standards Forumin jäsen, seuraa kehitystä aktiivisesti ja on johtanut mm. laajan VR/AR-hankkeen, jossa keskityttiin XR-teknologian soveltamiseen kunnossapidon ja huollon tehtävissä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on julkaissut useita hänen raporttejaan teknologian yhteiskunnallisista vaikutuksista. Linturi käyttää tekoäly- ja Metaverse-teknologioita aktiivisesti ja toteuttaa pääosan esityksestään ja demonstraatioistaan Metaverse-työkalujen avulla.

Risto Linturi kuva.

Aineistot

Risto Linturi: Metaverse ja XR

Riston esitysmateriaali:


Marko Jäntti, CEMIS: Kohti virtuaalista perehdytysympäristöä XR-teknologian avulla

Markon esitysmateriaali:


Anssi Mähönen, Savonia: XR ja Metaverse – Case FutureEdu

Anssin esitysmateriaali:


Vesa Nopanen, Sulava: Metaverse Caset

Vesan esitysmateriaali:


Kim Nyberg: Metaverse – Case Trimble

Kimin esitysmateriaali:


Lisätietoja:
Keijo Haataja
Projektipäällikkö, DAIM-hankkeen vastuullinen johtaja
Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos
keijo.haataja@uef.fi | +358 45 187 1687

UEF logo musta.
Savonia amk logo musta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus logo.
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto logo.
Vipuvoimaa EU:lta logo.