Savonia-artikkeli: Kohdekäyntien 360-dokumentointi

Kohdekäyntien yhteydessä 360-kuvaus ja laserskannaus tuovat selkeää etua perinteisiin menetelmiin verrattuna. Esimerkiksi yksittäisten valokuvien sijasta voidaan tarkastella koko tilasta 360-kameralla kuvattua tilamallia – siinä kokonaisuus ja yksittäisten valokuvien ulkopuolelle jäävät asiat hahmottuvat paremmin.

Kohdekäyntien dokumentointia hankkeessa pilotoitiin muun muassa yhdessä Voimatel Oy:n kanssa. Yhteistyöllä saatiin vahva käsitys teknologian soveltuvuudesta yrityksen toimintaan, josta Voimatelin kehityspäällikkö Harri Smolander kertoo seuraavaa:

Keräämme energiakartoitusten yhteydessä asiakkaiden kiinteistöistä ja teknisistä ympäristöistä monenlaista ratkaisusuunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa hyödynnettävää tietoa. Tähän virtuaaliteknologia tarjoaa laaja-alaisesti hyödynnettäviä teknologioita. Virtuaaliteknologia antaa laajennetun näkökulman elinkaariajattelun mukaiseen teknisten järjestelmien ja ympäristöjen hallintaan, jossa tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energian, automaation ja kiinteistötekniikan järjestelmien ylläpitoa. Virtuaaliteknologialla rikastetut tiedot tehostavat teknisten ympäristöjen ylläpitoa ja huoltotoimia. Hankkeen tuloksena olemme saaneet virtuaaliteknologiasta oppeja, joiden perusteella voimme toteuttaa virtuaalisia ympäristöjä ja hyödyntää näitä oppeja teknisten ympäristöjen elinkaaren eri vaiheissa