Infotilaisuus yrityksille

VirTech-hanke järjestää infotilaisuuden pohjoissavolaisille yrityksille syksyllä 2022. Koulutamme ja opastamme virtuaaliteknologian käyttöönotossa ja soveltamisessa, alasta riippumatta.

Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

TAUSTA:

Savonia-amk:n aikaisemmissa virtuaaliteknologiahankkeissa (mm. SoTeVi ja FutureEdu) tuotettiin virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat uuden toiminnan oppimisen, työhön perehtymisen ja työprosessien ohjauksen ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi hankkeissa on tuotettu työelämän ratkaisuja etäkonsultointiin esim. huoltoon tai laitteiden toimintaan liittyen.

Meneillään oleva VirTech-hanke kouluttaa ja opastaa yrityksiä virtuaaliteknologian käyttöönotossa ja soveltamisessa työelämän tarpeisiin ammattialasta riippumatta.

SISÄLTÖ:

  • Mitä virtuaaliteknologia mahdollistaa työelämän kehittämisessä – case-esimerkkejä
  • VirTech-hanke auttaa yrityksiä hyödyntämään virtuaaliteknologian mahdollisuuksia
  • Yritysedustajan puheenvuoro

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: projektipäällikkö Anssi Mähönen, puh. 044 785 6461, anssi.mahonen@savonia.fi